Responsable de Serveis i RRHH

Responsable de projectes educatius i estades

Coordinador de serveis pedagògics i del projecte d'anglès

Resp. Comptabilitat i administració

Responsable de compres i cuines

Cap de cuines