Política de privacitat

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES PERSONALS

v Identitat del Responsable: DLLEURE GESTIÓ EXTRAESCOLARS, S.L.

v Nom comercial: DLLEURE

v CIF: B-66599986

v Adreça: Plaça Sant Cornel·li, núm. 2, de Cardedeu (08440)

v Correu electrònic: info@dlleure.cat

v Finalitat: serveis d’organització i gestió de tot tipus d’activitats d’oci (formació, extraescolars, esdeveniments i casals) per institucions, empreses i famílies.

v Dades Delegat en protecció dades: L’Empresa sí en disposa. Poden contactar a través del correu electrònic mtorrellas@dlleure.cat.

Als efectes del que preveu el Reglament UE 2016/679, de 27 d’abril, les dades personals que enviïs a través dels formularis de la pàgina web, rebran el tractament de dades dels “Usuaris de la web i subscriptors”.

Per al tractament de dades dels nostres usuaris, implementem totes les mesures tècniques i organitzatives de seguretat establertes en la legislació vigent, per tal de protegir els drets i llibertats dels usuaris, havent-los informat adequadament perquè puguin exercir-los.

PRINCIPIS QUE APLICAREM A LA SEVA INFORMACIÓ PERSONAL

En el tractament de les seves dades personals, així com les dels seu/s fill/s, aplicarem els següents principis que s’ajusten a les exigències del nou reglament europeu de protecció de dades:

– Principi de licitud, lleialtat i transparència: Sempre anem a requerir el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals per a un o diversos fins específics que l’informarem prèviament amb absoluta transparència.
– Principi de minimització de dades: Només anem a sol·licitar dades estrictament necessàries en relació amb els fins per als quals els requerim. Els mínims possibles.
– Principi de limitació del termini de conservació: les dades seran mantingudes durant no més temps del necessari per als fins del tractament, en funció a la finalitat, l’informarem del termini de conservació corresponent, en el cas de que hi haguessin subscripcions, periòdicament revisarem les nostres llistes i eliminarem aquells registres inactius durant un temps considerable.
– Principi d’integritat i confidencialitat: Les seves dades seran tractades de tal manera que es garanteixi una seguretat adequada de les dades personals i es garanteixi confidencialitat. Has de saber que prenem totes les precaucions necessàries per evitar l’accés no autoritzat o ús indegut de les dades dels nostres usuaris per part de tercers.

COM HEM OBTINGUT LES SEVES DADES I LES DEL SEU/VA FILL/A?

Les dades personals que tractem en DLLEURE.CAT procedeixen de:

– Formulari de contacte
– Fulles d’inscripció online
– Portal famílies

QUINS SÓN ELS SEUS DRETS QUAN ENS FACILITA LES SEVES DADES I LES DEL SEU/VA FILL/A?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a DLLEURE. CAT estem tractant dades personals que ens pertoquen, o no.

Les persones interessades tenen dret a:

– Sol·licitar l’accés a les dades personals relatives a l’interessat/da
– Sol·licitar la rectificació o supressió
– Sol·licitar la limitació del seu tractament
– Oposar-se al tractament
– Sol·licitar la portabilitat de les dades

Els interessats podran accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservaré per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. DLLEURE deixarà de tractar les dades, excepte per motius d’imperatiu legal, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Com interessat, tens dret a rebre les dades personals que t’incumbeixin, que ens hagis facilitat i en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i a transmetre’ls a un altre responsable del tractament quan:

– El tractament estigui basat en el consentiment
– Les dades hagin estat facilitades per la persona interessada.
– El tractament s’efectuï per mitjans automatitzats.

En exercir el seu dret a la portabilitat de les dades, tindrà dret a que les dades personals es transmetin directament de responsable a responsable quan sigui tècnicament possible.

Els interessats també tindran dret a la tutela judicial efectiva i a presentar una reclamació davant l’autoritat de control, en aquest cas, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, si consideren que el tractament de dades personals que el concerneixen infringeix el Reglament.

AMB QUINA FINALITAT TRACTEM LES SEVES DADES PERSONALS I LES DEL SEU/VA FILL/A?

Quan un usuari es connecta amb aquesta web ara per comentar un post, enviar un correu al titular, subscriure o realitzar alguna contractació, està facilitant informació de caràcter personal de la qual és responsable DLLEURE GESTIÓ EXTRAESCOLARS, S.L. Aquesta informació pot incloure dades de caràcter personal com poden ser la seva adreça IP, nom, adreça física, adreça de correu electrònic, número de telèfon, i una altra informació. En facilitar aquesta informació, l’usuari dóna el seu consentiment perquè la seva informació sigui recopilada, utilitzada, gestionada i emmagatzemada per www.dlleure.cat, només com es descriu en l’Avís Legal i en la present Política de Privadesa, per a la prestació del servei sol·licitat.

En DLLEURE.CAT hi ha diferents sistemes de captura d’informació personal i tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb el següent cap per cada sistema de captura (formularis):

– Formulari de contacte: Sol·licitem les següents dades personals: Nom, Email, per respondre als requeriments dels usuaris de www.mbegranollers.es. Per exemple, poden utilitzar aquestes dades per respondre a la seva sol·licitud i donar resposta als dubtes, queixes, comentaris o inquietuds que pugui tenir relatives a la informació inclosa al web, els serveis que es presten a través del web, el tractament de les seves dades personals, qüestions referents als textos legals inclosos a la web, així com qualssevol altres consultes que pugui tenir i que no estiguin subjectes a les condicions de contractació. Li informo que les dades que ens facilites estaran ubicats en els servidors de DLLEURE GESTIO EXTRAESCOLARS, S.L.) dins de la UE.

– Formulari d’inscripció online: En aquest cas, es sol·liciten les dades personals: nom, cognoms, correu electrònic, telèfon, i d’altres, per gestionar les butlletes d’inscripcions de les activitats extraescolars dels centres educatius, facilitades per l’usuari en realitzar la butlleta d’inscripció.

 

Existeixen altres finalitats per la qual tractem les seves dades personals:

– Per garantir el compliment de les condicions d’ús i la llei aplicable. Això pot incloure el desenvolupament d’eines i algoritmes que ajudin a aquesta web a garantir la confidencialitat de les dades personals que recull.
– Per donar suport i millorar els serveis que ofereix aquesta web.
-Portal d’accés a les famílies: En aquest cas, els usuaris (pares, tutors o representants legals dels menors) disposen d’un nom i una contrasenya per accedir a la informació confidencial dels seus fills menors respecte als casals d’estiu que es realitzen o realitzaran en algun dels centres educatius publicats.

D’acord amb el que estableix el Reglament Europeu 2016/679 (RGPD), DLLEURE GESTIÓ EXTRAESCOLARS, S.L., amb domicili a la Plaça Sant Cornel·li núm.2, de Cardedeu (08440 Barcelona), serà el RESPONSABLE DEL TRACTAMENT de les dades corresponents a Usuaris de la web.

DLLEURE no ven, ni lloga ni cedeix dades de caràcter personal que puguin identificar a l’usuari, ni ho farà en el futur, a tercers sense el consentiment previ. No obstant això, en alguns casos es poden realitzar col·laboracions amb altres professionals, en aquests casos, es requerirà consentiment als usuaris informant sobre la identitat del col·laborador i la finalitat de la col·laboració. Sempre es realitzarà amb els més estrictes estàndards de seguretat.

LEGITIMACIÓ PER AL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES I LES DEL SEU/VA FILL/A

La base legal per al tractament de les seves dades és: el consentiment de l’interessat, sobretot, la del pare o mare o tutor legal del menor que realitzarà l’activitat d’oci.

Per contactar o fer comentaris en aquesta web es requereix el consentiment amb aquesta política de privacitat.

CATEGORIA DE DADES

Les categories de dades que es tracten són dades identificatives.

No es tracten categories de dades especialment protegides.

PER QUANT DE TEMPS CONSERVAREM LES SEVES DADES?

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per mantenir la finalitat del tractament o fins que l’interessat sol·liciti la seva supressió, i quan ja no siguin necessàries es destruiran, llevat dels casos de mantenir-les per obligació legal.

A QUINS DESTINATARIS ES COMUNICARAN LES SEVES DADES?

Moltes eines que utilitzem serveixen per gestionar les seves dades són per prestar serveis a les instal·lacions que indiquen els Ajuntaments, Escoles, Casals, Empreses privades o famílies, on es portaran a terme les activitats extraescolars contractades.

NAVEGACIÓ

En navegar per www.dlleure.cat es poden recollir dades no identificables, que poden incloure, adreces IP, ubicació geogràfica (aproximadament), un registre de com s’utilitzen els serveis i llocs, i altres dades que no poden ser utilitzats per identificar el usuari. Entre les dades no identificatives estan també els relacionats als seus hàbits de navegació a través de serveis de tercers. Aquesta web utilitza els següents serveis d’anàlisi de tercers:

Utilitzem aquesta informació per analitzar tendències, administrar el lloc, rastrejar els moviments dels usuaris al voltant del lloc i per recopilar informació demogràfica sobre la nostra base d’usuaris en el seu conjunt.

SECRET I SEGURETAT DE LES DADES

DLLEURE es compromet a l’ús i tractament de les dades personals incloses dels usuaris, respectant la seva confidencialitat i a utilitzar-los d’acord amb la finalitat del mateix, així com a donar compliment a la seva obligació de guardar i adaptar totes les mesures per evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, de conformitat amb el que estableix la normativa vigent de protecció de dades.

Aquest web inclou un certificat SSL. Es tracta d’un protocol de seguretat que fa que les seves dades viatgin de manera íntegra i segura, és a dir, la transmissió de les dades entre un servidor i usuari web, i en retroalimentació, és totalment xifrada o encriptada.

DLLEURE no pot garantir l’absoluta inexpugnabilitat de la xarxa Internet i per tant la violació de les dades mitjançant accessos fraudulents a ells per part de tercers.

Pel que fa a la confidencialitat del processament, DLLEURE s’ha d’assegurar que qualsevol persona que estigui autoritzada per l’Empresa per processar les dades del client (inclòs el seu personal, col·laboradors i prestadors), estarà sota l’obligació apropiada de confidencialitat (ja sigui un deure contractual o legal).

Quan es presenti algun incident de seguretat, DLLEURE ha de notificar al Client sense demores indegudes i ha de proporcionar informació oportuna relacionada amb l’Incident de Seguretat tal com es conegui o quan el Client ho sol·liciti raonablement.

EXACTITUD I VERACITAT DE LES DADES

Com a usuari, és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que remeti a DLLEURE exonerant a l’Empresa de qualsevol responsabilitat referent a això.

Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades respecte als seus fills, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de contacte o subscripció.

ACCEPTACIÓ I CONSENTIMENT

L’usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament dels mateixos per part de DLLEURE en la forma i per a les finalitats indicades en aquesta política de privacitat.

REVOCABILITAT

El consentiment prestat, tant pel tractament com per a la cessió de les dades dels interessats, és revocable en qualsevol moment comunicant-ho a DLLEURE en els termes que estableix aquesta Política per a l’exercici dels drets. Aquesta revocació en cap cas tindrà caràcter retroactiu.

MENORS

Degut als serveis que presta aquesta Empresa, els menors de 14 anys no podran utilitzar els serveis disponibles a través d’aquesta pàgina web, únicament ho podran fer a través dels seus pares, tutors o representants legals, els quals seran els únics responsables de tots els actes realitzats a través del lloc web pels menors al seu càrrec, incloent l’emplenament dels formularis amb les dades personals d’aquests menors i la marcació, si escau, de les caselles que els acompanyen. En aquest sentit, i en la mesura que l’empresa no té capacitat per controlar si els usuaris són o no menors d’edat, s’adverteix que hauran de ser els pares o tutors legals els que s’habiliten els mecanismes necessaris per evitar que els menors accedeixin al Lloc Web i / o facilitin dades de caràcter personal sense la seva supervisió, no admetent la Societat i les Entitats col·laboradores responsabilitat referent a això.

MESURES DE SEGURETAT

De conformitat amb el disposats en les normatives vigents en protecció de dades personals, el RESPONSABLE està complint amb totes les disposicions de les normatives RGPD i LOPD per al tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, i manifestament amb els principis descrits en l’article 5 del RGPD i en l’article 4 de la LOPD, pels quals són tractats de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat i adequades, pertinents i limitats al que és necessari en relació amb els fins per als quals són tractats.

CANVIS EN LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

DLLEURE es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, DLLEURE anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.

CORREUS COMERCIALS

D’acord amb la LSSICE, www.dlleure.cat no realitza pràctiques de SPAM, pel que no envia correus comercials per via electrònica que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l’usuari. En conseqüència, a cada un dels formularis que hi ha hagut a la web, l’usuari té la possibilitat de donar el seu consentiment per rebre el butlletí, amb independència de la informació comercial puntualment sol·licitada. D’acord amb el que disposa la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de comerç electrònic, DLLEURE es compromet a no enviar comunicacions de caràcter comercial sense identificar-les degudament, i sense obtenir-ne prèviament el seu consentiment.

Igualment si vostè no desitja rebre més informació sobre els nostres serveis, pot donar-se de baixa pot fer-ho a la següent adreça de correu electrònic de l’entitat info@dlleure.cat.