La gimnàstica rítmica és un dels esports més creatius per la necessitat d’executar coreografíes amb una elaborada expressió corporal. En la rítmica es treballen totes les qualitats físiques bàsiques, però la flexibilitat, l’agilitat i la coordinació són les més importants....

Ajuda als infantss a estructurar el pensament . Afavoreix el treballar les actituds davant et joc, davant les normes que cal complir, davant el respecte al company/a i al material necessari pel joc (tauler, peces, mobiliari, rellotge...

Les Arts Marcials afavoreixen en el desenvolupament de totes les capacitats del propi cos: força, elasticitat, resistència, integració i adaptació així com el desenvolupament funcional de tot l’organisme. Entenem l'activitat com un recurs per a la formació integral de la persona.Treballarem disciplines com el karate,...

A través de la pràctica esportiva els infants podran fer un tastet d’aquells esports més coneguts i alhora aquells que no són tan habituals. A més integraran valors com ara l’esforç, cooperació i treball en equip. ...

El patinatge és una activitat esportiva que ajuda a desenvolupar l'equilibri i l'harmonia corporal a través de moviments i exercicis. Ajuda als infants a familiaritzar-se amb el desplaçament sobre rodes. ...