Oferim als infants un espai de cohesió, confiança i lleure on els propis participants trobin aquells interessos en la llengua anglesa que els permetran aprofundir en el seu coneixement i iniciar el seu ús. Fem una nova volta als continguts ja apresos per anar més...

A la societat actual, les noves tecnologies estan presents a la majoria dels àmbits i un bon coneixement de la mecanografia permet un major rendiment en l'ús de les aplicacions informàtiques. Dominar el teclat, mecanografiar, repercuteix en un major aprofitament del temps i contribueix en aconseguir...