ENGLISH CLUB

Oferim als infants un espai de cohesió, confiança i lleure on els propis participants trobin aquells interessos en la llengua anglesa que els permetran aprofundir en el seu coneixement i iniciar el seu ús. Fem una nova volta als continguts ja apresos per anar més enllà, i dotar d’eines a l’infant perquè, poc a poc, faci de l’anglès una llengua familiar i propera.

COM HO FEM?

Utilitzem el conte i la fantasia com a fil conductor per a acompanyar els infants en la comprensió de la llengua anglesa. Potenciem les seves pròpies habilitats per a reproduir i interioritzar sons i relacionar-los a través de la música, la plàstica i el joc.

Kids club és un espai de parla anglesa on es permet als més petits endinsar-se en una nova llengua, familiaritzar-s’hi i treballar des dels conceptes més bàsics a les expressions quotidianes i, tot, en un ambient lúdic i distens on l’aprenentatge apareix des del joc, la creativitat i els contes.

Segons l’edat treballarem un projecte o un altre per familiaritzar-nos amb la llengua anglesa. 

 

QUINS OBJECTIUS VOLEM TREBALLAR?

  •  Establir rutines dins de les sessions
  • Familiaritzar-nos amb la llengua anglesa
  • Conèixer i reconèixer conceptes
  • Augmentar la comprensió i assimilació de conceptes treballats
  • Introduir vocabulari nou
  • Assolir la comprensió d’indicacions
  • Desenvolupar l’expressió oral
  • Crear un espai d’immersió lingüística
  • Fomentar l’interès en l’ús de la llengua