INICIACIÓ ESPORTIVA

Mitjançant el joc l’infant anirà aprenent els valors que transmet l’esport (esforç, cooperació, treball en equip, etc.) i també anirà descobrint les seves habilitats i els seus gustos en aquest àmbit.  Amb la incorporació de diferents elements (pilotes, cordes, xarxa, cons, anelles, etc.) els alumnes podran experimentar i practicar la iniciació a diferents esports.

COM HO FEM?

Començarem la sessió dinamitzant escalfaments lúdics i a partir de la diversitat de materials i l’ús de la pilota tova treballarem habilitats esportives com el xut, els llançaments, el bot, la passada a través de jocs cooperatius i d’altres activitats més tècniques.

QUINS OBJECTIUS VOLEM TREBALLAR?

  • Desenvolupar habilitats motrius
  • Oferir coneixements bàsics de diversos esports
  • Respectar la diveristat motriu
  • Potenciar el coneixement del propi cos
  • Assolir un domini corporal i postura adient