MINI-MÚSICS

Intercalem activitats visuals, musicals i jocs per tal de treballar diversos aspectes musicals i aprofundir en el coneixement d’instruments i capacitats musicals.

COM HO FEM?

A partir d’audicions, jocs d’interpretació, activitats de lecto-escriptura, activitats de dansa i moviment anirem endinsant-nos en el món de la música.

QUINS OBJECTIUS VOLEM TREBALLAR?

  •  Escoltar, memoritzar i representar cançons
  • Experimentar les possibilitats sonores del propi cos
  • Identificar i discriminar el so del silenci
  • Discriminar entre sons forts i fluixos, greus i aguts
  • Reconèixer famílies d’instruments
  • Identificarel so de diversos instruments
  • Conèixer un musicograma