TEATRE

 El teatre ens permet potenciar l’expressió oral, corporal, visual, creativa, la desinhibició i la pròpia personalitat i sensibilitat.

COM HO FEM?

Una primera part es dedica a fer un escalfament i activar el cos a partir del joc. La part central de l’activitat es destina a treballar competències o objectius específics a partir de l’expressió corporal i la teatralització. El grup treballarà per dur a terme una representació teatral a final de curs, mostrant tota la feina feta al llarg del curs.

QUINS OBJECTIUS VOLEM TREBALLAR?

  • Desenvolupar la psicomotricitat i coordinació
  • Ubicar-se en un espai-temps determinat
  • Desenvolupar la consciència corporal
  • Millorar la oralitat, entonació i pronunciació
  • Fomentar la capacitat d’improvisació
  • Desenvolupar la capacitat creativa de l’alumne
  • Transmetre la importància del treball en equip
  • Descobrir recursos corporals